Haryana State Pollution Control Board
   हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   Haryana State Pollution Control Board
Govt of Haryana

LIST OF MEMBER SECRETARY

SN Name From To
1. Sh. M.L. Prabhakar 20.9.74 1.8.80
2. Sh. H.G. Garg 25.3.81 30.7.82
3. Sh. M.L.Prabhakar 31.7.82 22.4.85
4. Sh. S.S. Bola 9.5.85 18.3.86
5. Sh. S.V. Narula 10.9.86 4.8.87
6. Sh. H.G. Garg 5.8.87 8.11.89
7. Sh. C.P. Taneja 9.11.89 15.8.90
8. Sh. R.N. Malik 16.8.90 10.1.92
9. Sh. Udai Vir SIngh 11.1.92 8.5.92
10. Sh. B.D. Sardana 27.1.93 30.4.95
11. Sh. R.S. Sharma 1.5.95 15.12.95
12. Sh. B.D. Sardana 16.12.95 31.5.96
13. Sh. S.C. Mann 1.6.96 6.7.98
14. Sh. B.S. Sangwan 15.5.2000 21.5.2001
15. Sh. R.S. Berwal 31.5.2001 27.5.2002
16. Sh. RC Bakshi 28.5.2002 31.10.2003
17. Sh. A.S.Sheoran 14.11.2003 07.10.2005
18. Smt. Jaiwanti Sheokand, IAS 07.10.2005 30.6.2007
19. Sh. Sameer Pal Srow,IAS 15.02.2008 06.11.2008
20. Sh. V. Umashankar,IAS 10.11.2008 29.01.2009
21. Sh. Arun Kumar, IAS 04.03.2009 9.7.2009
22. Sh. S.K. Monga 09.07.2009 20.11.2011
23. Dr. Avtar Singh, IAS 27.12.2011 09.01.2012
24. Sh. V.S.Kadian, IFS 09.01.2012 19.11.2014
25. Sh. Ajay Kadian, IFS 19.01.2015 11.09.2015
26. Sh. Satpal Singh Rathi 28.09.2015 14.10.2015
27. Sh. Ajay Kadian, IFS 14.10.2015 16.02.2016
28. Sh. S.Narayanan, IFS 16.02.2016 Till Date
HOME Page